CCO-2011 (ca) Classificació catalana d'ocupacions. Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques de la CCO-2011

Tema[4] Principals canvis de continguts en la CCO-2011

Tema[5] Decret 27/2012, de 6 de març, pel qual s'aprova la CCO-2011

Tema[6] Elements de consulta de la CCO-2011

Tema[7] Criteris per a la implementació de la CCO-2011

Tema[8] Criteris metodològics i referències bibliogràfiques

Sou aquí: