CNBS-78 (ca) Classificació nacional de béns i serveis. Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1978
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques de la Classificació de béns i serveis del 1978

Tema[4] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics

Sou aquí: