CCED-2000 (NE) (ca) Classificació catalana d'educació (classificació de programes per nivells educatius). Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc estatal i internacional

Tema[3] Abast de la CCED-2000

Tema[4] Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000

Tema[5] Classificació de programes per sectors d'estudi de la CCED-2000

Tema[6] Classificació del nivell de formació de la CCED-2000

Tema[7] Elements de consulta de la CCED-2000

Tema[8] Decret 58/2002, de 22 de gener del 2002, pel qual s'aprova la CCED-2000

Tema[9] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics

Sou aquí: