IAE (es) Classificació de l'impost d'activitats econòmiques. Consulta específica Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Ministeri d'Economia i Hisenda
Espanya
Real decreto-ley 4/1990 de 28 de septiembre
1990
Espanyol
Ompliu els camps desitjats
Descripció
Del codi
Al codi
Nivell

You are here: