NC 2018 (ca) Nomenclatura combinada 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament d’Execució (UE) 2017/1925 de la Comissió de12 d’octubre de 2017
2018
Català
TemaPosició
CodiDescripció
Tema01012100Cavalls reproductors de raça pura
Tema01012910Cavalls per a escorxador, excepte reproductors de raça pura
Tema01012990Cavalls, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01013000Ases
Tema01019000Muls i muls somerins
Tema01022110Vedelles que no hagin parit mai, reproductores de raça pura
Tema01022130Vaques reproductores de raça pura
Tema01022190Bovins domèstics reproductors de raça pura, excepte vedelles que no hagin parit mai i vaques
Tema01022905Bovins domèstics dels subgèneres Bibos o Poephagus, excepte reproductors de raça pura
Tema01022910Bovins domèstics de pes no superior a 80 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01022921Bovins domèstics per a escorxador de pes superior a 80 kg, però inferior o igual a 160 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01022929Bovins domèstics de pes superior a 80 kg, però inferior o igual a 160 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01022941Bovins domèstics per a escorxador de pes superior a 160 kg, però inferior o igual a 300 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01022949Bovins domèstics de pes superior a 160 kg, però inferior o igual a 300 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
Tema01022951Vedelles domèstiques que no hagin parit mai per a escorxador de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura
Tema01022959Vedelles domèstiques que no hagin parit mai de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i per a escorxador
Tema01022961Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductores de raça pura
Tema01022969Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i per a escorxador
Tema01022991Bovins domèstics de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductors de raça pura, vedelles i vaques
Tema01022999Bovins domèstics de pes superior a 300 kg, excepte reproductors de raça pura, vedelles i vaques i per a escorxador
Tema01023100Búfals reproductors de raça pura
Tema01023910Búfals de les espècies domèstiques, excepte reproductors de raça pura
Tema01023990Búfals, excepte reproductors de raça pura i de les espècies domèstiques
Tema01029020Bovins reproductors de raça pura, excepte bovins domèstics i búfals
Tema01029091Altres bovins de les espècies domèstiques, excepte reproductors de raça pura, bovins domèstics i búfals
Tema01029099Altres bovins, excepte de les espècies domèstiques, reproductors de raça pura, bovins domèstics i búfals
Tema01031000Porcins reproductors de raça pura
Tema01039110Porcins domèstics de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema01039190Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
Tema01039211Truges domèstiques que hagin parit almenys una vegada i que pesin 160 kg com a mínim, excepte reproductores de raça pura
Tema01039219Porcins domèstics de pes superior o igual a 50 kg, excepte truges que hagin parit almenys una vegada de pes superior o igual a 160 kg i de reproductors de raça pura
Tema01039290Porcins de pes superior o igual a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
Tema01041010Ovins reproductors de raça pura
Tema01041030Bens fins a un any d'edat, excepte reproductors de raça pura
Tema01041080Ovins, excepte bens fins a un any d'edat i reproductors de raça pura
Tema01042010Cabruns reproductors de raça pura
Tema01042090Cabruns, excepte reproductors de raça pura
Tema01051111Races ponedores de pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus), de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051119Pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores
Tema01051191Races ponedores de pollets (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte pollets femelles de selecció i de multiplicació
Tema01051199Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores i de pollets femelles de selecció i de multiplicació
Tema01051200Galls dindis domèstics de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051300Ànecs domèstics de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051400Oques domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
Tema01051500Pintades domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
Tema01059400Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059910Ànecs domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059920Oques domèstiques de pes superior a 185 g
Tema01059930Galls dindis domèstics de pes superior a 185 g
Tema01059950Pintades domèstiques de pes superior a 185 g
Tema01061100Primats
Tema01061200Balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatís i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otàries i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre Pinnipedia)
Tema01061300Camells i altres camèlids (Camelidae)
Tema01061410Conills domèstics
Tema01061490Conills i llebres, excepte conills domèstics
Tema01061900Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatís i dugongs, otàries i foques, lleons marins i morses, camells i altres camèlids i conills i llebres
Tema01062000Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
Tema01063100Aus rapinyaires
Tema01063200Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
Tema01063300Estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
Tema01063910Coloms
Tema01063980Altres aus, excepte aus rapinyaires, psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais), estruços i emús (Dromaius novaehollandiae) i coloms
Tema01064100Abelles
Tema01064900Insectes, excepte abelles
Tema01069000Altres animals, excepte mamífers, rèptils, aus i insectes
Tema02011000Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
Tema02012020Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar frescos o refrigerats
Tema02012030Quarters del davant de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
Tema02012050Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
Tema02012090Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
Tema02013000Carn de boví desossada fresca o refrigerada
Tema02021000Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
Tema02022010Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar congelats
Tema02022030Quarters del davant de boví sense desossar units o separats i congelats
Tema02022050Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats i congelats
Tema02022090Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
Tema02023010Quarters del davant de boví desossats i congelats, sencers o tallats en cinc trossos com a màxim, que presenten cada quarters del davant en un sol bloc de congelació i els quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos com a màxim i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, excepte filets
Tema02023050Talls de quarters del davant i talls de pit de boví (anomenats australians) desossats i congelats
Tema02023090Carn de boví desossada i congelada, excepte quarters del davant sencers o tallats en cinc trossos, quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, i talls de quarters del davant i talls de pit (anomenats australians)
Tema02031110Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic fresques o refrigerades
Tema02031190Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades, excepte porcí domèstic
Tema02031211Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
Tema02031219Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
Tema02031290Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats, excepte porcí domèstic
Tema02031911Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031913Costelles amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031915Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
Tema02031955Carn de porcí domèstic desossada fresca o refrigerada, excepte parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
Tema02031959Carn de porcí domèstic fresca o refrigerada, excepte desossada, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
Tema02031990Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema02032110Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic congelades
Tema02032190Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades, excepte de porcí domèstic
Tema02032211Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
Tema02032219Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
Tema02032290Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats, excepte de porcí domèstic
Tema02032911Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032913Costelles amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032915Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic congelats
Tema02032955Carn de porcí domèstic desossada congelada, excepte parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
Tema02032959Carn de porcí domèstic congelada, excepte desossada, parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41222
3TemaSubpartidaNUM65387
4TemaPosicióNUM89534

Sou aquí: