Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
TemaForma abreujada
CodiDescripció
222Arts gràfiques
TemaNota explicativa

Aclariment:quan en una unitat estadística la major part de les activitats d'impressió estiguin associades a l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta última activitat.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2221Impressió de periòdics
Tema2222Altres activitats d'impressió
Tema2223Enquadernació i acabament
Tema2224Composició i fotogravat
Tema2225Altres activitats gràfiques
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema473P4Transformació del paper i del cartó
Tema474P2Arts gràfiques i activitats afins
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*474P1Arts gràfiques (impressió gràfica)
Tema1*475P2Activitats similars a les arts gràfiques
Tema2*322P1Tècnics en arts gràfiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema222--Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
22Paper, arts gràfiques i edició
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
19Paper, arts gràfiques i edició
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
26Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats