Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
TemaForma abreujada
CodiDescripció
262Fabricació de productes ceràmics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2621Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
Tema2622Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
Tema2623Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Tema2624Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
Tema2625Fabricació d'altres productes ceràmics
Tema2626Fabricació de productes ceràmics refractaris
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema247P3Fabricació de productes ceràmics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*247P2Fabricació de productes ceràmics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema262--Fabricació de productes ceràmics no refractaris excepte els destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
16Productes minerals no metàl·lics
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
15Altres productes minerals no metàl·lics
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
33Vidres i productes ceràmics