Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
29Construcció de maquinària i equips mecànics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema291Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema292Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Tema293Fabricació de maquinària agrària
Tema294Fabricació de màquines eines
Tema295Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296Fabricació d'armes i municions
Tema297Fabricació d'aparells domèstics
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema25P6Indústries químiques
Tema31P8Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32P3Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema34P3Construcció de maquinària i material elèctric
Tema37P3Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema38P3Construcció d'altres materials de transport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*31P4Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema1*32P2Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema1*34P3Construcció de maquinària i material elèctric
Tema1*37P2Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema1*69P4Reparacions
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema29--Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 14 sectors industrials
CodiDescripció
10Maquinària i equips mecànics