CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional. Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques Classificació uniforme comerç internacional Revisió 3

Tema[4] Referències bibliogràfiques

You are here: