CNAE-52 (ca) Classificació nacional d'activitats econòmiques. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català

[3] Característiques de la classificació d'activitats econòmiques del 1952

[3.1] Necessitat d'una classificació nacional uniforme

El creixent desenvolupament i especialització de les activitats econòmiques d'un país i, més concretament, el seu progrés industrial, aconsella l'elaboració d'una classificació nacional uniforme que estigui per sobre de les puntuals necessitats i les puntuals solucions d'aplicació parcial i per a finalitats específiques que es generin.

El gran volum d'enquestes, estudis i relacions de tota mena que l'Administració, en el seu sentit més ampli, aplica de forma continuada al procés econòmic, requereix d'un índex sistemàtic, harmònic, uniforme i generalitzat que li permeti enquadrar l'etapa, branca o fase d'activitat que s'estudii, assegurant, en tot moment, la comparació de resultats simultanis o esglaonats en el temps i l'espai, qualsevol que sigui l'organisme públic o privat que els elabori.

Aquesta preocupació nascuda en l'àmbit nacional té el seu origen en les pròpies necessitats internacionals, on existeixen el mateixos problemes de sistematització, encara més acusats, donades les diferències existents entre els països que integren l'ordre mundial.

La unificació de nomenclatures és una exigència reconeguda per la pròpia Comissió d'Estadística de les Nacions Unides i així ho aconsella en les seves sessions celebrades durant el gener de 1947 i maig de 1951.

El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va recollir el suggeriment de la Comissió i amb l'ajut de diversos països van elaborar una primera classificació d'activitats econòmiques (CIIU) que, posteriorment, va servir de base per als treballs d'elaboració de la CNAE-52.

[3.2] Unitats de classificació

L'ONU recomana quatre unitats de classificació: l'empresa, l'establiment, la unitat tècnica, i la unitat funcional. No obstant, aconsella l'establiment com a unitat més satisfactòria, perquè és la més petita i la que pot proporcionar, normalment, la informació que requereixen els censos d'indústries, producció, distribució, serveis, etc.

[3.3] Jerarquia i codificació

La CNAE-52 utilitza sis nivells de classificació: divisió, agrupació, grup i subgrups primaris, secundaris i terciaris, amb rúbriques codificades d'1, 2, 3, 4, 5 i 6 xifres, respectivament. Cadascun d'aquests nivells és una desagregació de l'anterior. Aquí es presenta la classificació fins a 3 dígits.

El sistema de codificació utilitzat per a les diferents rúbriques ha estat el sistema decimal internacional. Cadascun dels nivells aquí considerats (divisions, agrupacions i grups) han estat concebuts per separat com nomenclatures diferents. A aquest terme se li dóna el sentit restringit d'una simple llista de designacions, totes diferents les unes de les altres, i admetent que, davant un objecte a classificar, existeix la forma de fer-li correspondre un element i solament un de la nomenclatura.

Quan un conjunt de nomenclatures s'integra en un sistema que porti implícita una jerarquia del gènere expressat (divisions, agrupacions, grups), a aquest sistema se li reserva el terme classificació.

Índex


Tema[1] Presentació

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Característiques de la classificació d'activitats econòmiques del 1952

Tema[4] La Classificació d'activitats econòmiques CNAE-52 normalitzada

Sou aquí: