CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català

[4] Referències bibliogràfiques

- Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Vocabulari mèdic. Barcelona: La Llar del Llibre, 1987.

- Alegret i Sanromà, S. Diccionari de l'utillatge químic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1977.

- Ardid, R; Mata, C.; Romero, J. Vocabulari de l'utillatge de cuina i menjador. 2a. ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1988.

- Bozzo i Duran, M. Vocabulari de joieria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1990.

- Cabré i Castellví, M. T. (dir.) Vocabulari de merceria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1984.

- Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.

- Diccionari de la llengua catalana. 5a. ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990.

- "Els noms dels elements químics", dins Documents de la Secció Filològica II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.

- Fabra, P. Diccionari general de la llengua catalana. 19a. ed. Barcelona: Edhasa, 1984.

- Franquesa, E.; Llucià, I.; Riba, C. Vocabulari dels electrodomèstics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1989.

- Fullana, M. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. 5a. ed. Mallorca: Moll, 1988.

- Gran Enciclopèdia Catalana. 2a. ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 19..

- Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura. Lèxic de bars i cafeteries. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1985.

- Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura. Lèxic de cafeteries. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1985.

- Giner i Rourich, M. Vocabulari dels oficis d'art. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1988.

- ITEC. Diccionari manual de la construcció. (Equivalències en castellà i índex castellà/català).. 5.000 termes. 2a. ed. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció, 1988.

- Marquet, Ll. Vocabulari de luminotècnia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1979.

- Moliner, M. Diccionario del uso español. Madrid: Gredos, 1991.

- Omnium Cultural. DEC. Vocabulari comercial. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Deparatament de Cultura, 1985.

- Puig i Ibáñez, J. Lèxic de l'empresa elèctrica (castellà-català). Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, SA, 1986.

- Riera, C. Manual de català científic. Barcelona: Claret, 1992.

- "Suplement al Diccionari general de la llengua catalana (addicions, modificacions i supressions)", dins Documents de la Secció Filològica I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1990.

- "Suplement al Diccionari general de la llengua catalana (addicions, modificacions i supressions)", dins Documents de la Secció Filològica II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.

- Vilaró i Casalines, F. (coord.). Diccionari de carreteres:: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991.

- Vocabulari de bars i restaurants-bar: català, castellano, English, Deutsch. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Comerç, Consum i Turisme, 1991.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques Classificació uniforme comerç internacional Revisió 3

Tema[4] Referències bibliogràfiques

Sou aquí: