Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2014
Català
TemaCorrespondències amb PRODCOM-EIP 2015 (ca). 6 dígits
PRODCOM-EIP 2014 (ca)Partició (*)PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Tema071010--Tema071010
Tema072911--Tema072911
Tema072912--Tema072912
Tema072913--Tema072913
Tema072914--Tema072914
Tema072915--Tema072915
Tema072919--Tema072919
Tema081111--Tema081111
Tema081112--Tema081112
Tema081120--Tema081120
Tema081130--Tema081130
Tema081140--Tema081140
Tema081211--Tema081211
Tema081212--Tema081212
Tema081213--Tema081213
Tema081221--Tema081221
Tema081222--Tema081222
Tema089111--Tema089111
Tema089112--Tema089112
Tema089119--Tema089119
Tema089310--Tema089310
Tema089910--Tema089910
Tema089921--Tema089921
Tema089922--Tema089922
Tema089929--Tema089929
Tema101111--Tema101111
Tema101112--Tema101112
Tema101113--Tema101113
Tema101114--Tema101114
Tema101115--Tema101115
Tema101120--Tema101120
Tema101131--Tema101131
Tema101132--Tema101132
Tema101133--Tema101133
Tema101134--Tema101134
Tema101135--Tema101135
Tema101139--Tema101139
Tema101141--Tema101141
Tema101142--Tema101142
Tema101143--Tema101143
Tema101144--Tema101144
Tema101145--Tema101145
Tema101150--Tema101150
Tema101160--Tema101160
Tema101210--Tema101210
Tema101220--Tema101220
Tema101230--Tema101230
Tema101240--Tema101240
Tema101250--Tema101250
Tema101311--Tema101311
Tema101312--Tema101312
Tema101313--Tema101313
Tema101314--Tema101314
Tema101315--Tema101315
Tema101316--Tema101316
Tema101391--Tema101391
Tema102000--Tema102000
Tema102011--Tema102011
Tema102012--Tema102012
Tema102013--Tema102013
Tema102014--Tema102014
Tema102015--Tema102015
Tema102016--Tema102016
Tema102021--Tema102021
Tema102022--Tema102022
Tema102023--Tema102023
Tema102024--Tema102024
Tema102025--Tema102025
Tema102026--Tema102026
Tema102031--Tema102031
Tema102032--Tema102032
Tema102033--Tema102033
Tema102034--Tema102034
Tema102041--Tema102041
Tema102042--Tema102042
Tema103111--Tema103111
Tema103112--Tema103112
Tema103113--Tema103113
Tema103114--Tema103114
Tema103211--Tema103211
Tema103212--Tema103212
Tema103213--Tema103213
Tema103214--Tema103214
Tema103215--Tema103215
Tema103216--Tema103216
Tema103217--Tema103217
Tema103219--Tema103219
Tema103911--Tema103911
Tema103912--Tema103912
Tema103913--Tema103913
Tema103915--Tema103915
Tema103916--Tema103916
Tema103917--Tema103917
Tema103918--Tema103918
Tema103921--Tema103921
Tema103922--Tema103922
Tema103923--Tema103923
Tema103924--Tema103924
Tema103925--Tema103925
Tema103930--Tema103930
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaPRODCOM-EIP 2015 (ca)-PRODCOM-EIP 2014 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits