Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2014
Català
TemaCorrespondències amb PRODCOM-EIP 2015 (ca). 8 dígits
PRODCOM-EIP 2014 (ca)Partició (*)PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Tema07101000--Tema07101000
Tema07291100--Tema07291100
Tema07291200--Tema07291200
Tema07291300--Tema07291300
Tema07291400--Tema07291400
Tema07291500--Tema07291500
Tema07291900--Tema07291900
Tema08111133--Tema08111133
Tema08111136--Tema08111136
Tema08111150--Tema08111150
Tema08111233--Tema08111233
Tema08111236--Tema08111236
Tema08111250--Tema08111250
Tema08111290--Tema08111290
Tema08112030--Tema08112030
Tema08112050--Tema08112050
Tema08113010--Tema08113010
Tema08113030--Tema08113030
Tema08114000--Tema08114000
Tema08121150--Tema08121150
Tema08121190--Tema08121190
Tema08121210--Tema08121210
Tema08121230--Tema08121230
Tema08121250--Tema08121250
Tema08121290--Tema08121290
Tema08121300--Tema08121300
Tema08122140--Tema08122140
Tema08122160--Tema08122160
Tema08122210--Tema08122210
Tema08122230--Tema08122230
Tema08122250--Tema08122250
Tema08911100--Tema08911100
Tema08911200--Tema08911200
Tema08911900--Tema08911900
Tema08931000--Tema08931000
Tema08991000--Tema08991000
Tema08992100--Tema08992100
Tema08992200--Tema08992200
Tema08992900--Tema08992900
Tema10111140--Tema10111140
Tema10111190--Tema10111190
Tema10111230--Tema10111230
Tema10111250--Tema10111250
Tema10111290--Tema10111290
Tema10111300--Tema10111300
Tema10111400--Tema10111400
Tema10111500--Tema10111500
Tema10112000--Tema10112000
Tema10113100--Tema10113100
Tema10113230--Tema10113230
Tema10113250--Tema10113250
Tema10113290--Tema10113290
Tema10113300--Tema10113300
Tema10113400--Tema10113400
Tema10113500--Tema10113500
Tema10113910--Tema10113910
Tema10113930--Tema10113930
Tema10114100--Tema10114100
Tema10114200--Tema10114200
Tema10114300--Tema10114300
Tema10114400--Tema10114400
Tema10114500--Tema10114500
Tema10115040--Tema10115040
Tema10115060--Tema10115060
Tema10115070--Tema10115070
Tema10116030--Tema10116030
Tema10116090--Tema10116090
Tema10121010--Tema10121010
Tema10121020--Tema10121020
Tema10121030--Tema10121030
Tema10121040--Tema10121040
Tema10121050--Tema10121050
Tema10121060--Tema10121060
Tema10121070--Tema10121070
Tema10122013--Tema10122013
Tema10122015--Tema10122015
Tema10122017--Tema10122017
Tema10122053--Tema10122053
Tema10122055--Tema10122055
Tema10122057--Tema10122057
Tema10122080--Tema10122080
Tema10123000--Tema10123000
Tema10124020--Tema10124020
Tema10124050--Tema10124050
Tema10125000--Tema10125000
Tema10131120--Tema10131120
Tema10131150--Tema10131150
Tema10131180--Tema10131180
Tema10131200--Tema10131200
Tema10131300--Tema10131300
Tema10131430--Tema10131430
Tema10131460--Tema10131460
Tema10131505--Tema10131505
Tema10131515--Tema10131515
Tema10131525--Tema10131525
Tema10131535--Tema10131535
Tema10131545--Tema10131545
Tema10131555--Tema10131555
Tema10131565--Tema10131565
Tema10131575--Tema10131575
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaPRODCOM-EIP 2015 (ca)-PRODCOM-EIP 2014 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits