Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2017
Català
Ompliu els camps desitjats
Descripció
Del codi
Al codi
Nivell