CCO-2011 (ca) Classificació catalana d'ocupacions Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaSubgrups
CodiDescripció
Tema001Oficials i sotsoficials de les forces armades
Tema002Tropa i marineria de les forces armades
Tema111Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l'Administració pública i d'organitzacions d'interès social
Tema112Directors generals i presidents executius
Tema121Directors de departaments administratius
Tema122Directors comercials, de publicitat, de relacions públiques i de recerca i desenvolupament
Tema131Directors de producció d'explotacions agropecuàries, forestals i pesqueres, i d'indústries manufactureres, de mineria, construcció i distribució
Tema132Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i d'empreses de serveis professionals
Tema141Directors i gerents d'empreses d'allotjament
Tema142Directors i gerents d'empreses de restauració
Tema143Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs i al detall
Tema150Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa
Tema211Metges
Tema212Professionals d'infermeria i llevadoria
Tema213Veterinaris
Tema214Farmacèutics
Tema215Altres professionals de la salut
Tema221Professors d'universitat i ensenyament superior (excepte de formació professional)
Tema222Professors de formació professional (matèries específiques)
Tema223Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
Tema224Professors d'ensenyament primari
Tema225Mestres i educadors d'educació infantil
Tema231Professors i tècnics d'educació especial
Tema232Altres professors i professionals de l'ensenyament
Tema241Físics, químics, matemàtics i similars
Tema242Professionals en ciències naturals
Tema243Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
Tema244Enginyers elèctrics, electrònics i de telecomunicacions
Tema245Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs
Tema246Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
Tema247Enginyers tècnics en electricitat, electrònica i telecomunicacions
Tema248Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors
Tema251Jutges, magistrats, advocats i fiscals
Tema259Altres professionals del dret
Tema261Especialistes en finances
Tema262Especialistes en organització i administració
Tema263Tècnics d'empreses i activitats turístiques
Tema264Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC)
Tema265Altres professionals de les vendes, la comercialització, la publicitat i les relacions públiques
Tema271Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia
Tema272Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques
Tema281Economistes
Tema282Sociòlegs, historiadors, psicòlegs i altres professionals en ciències socials
Tema283Sacerdots de les diferents religions
Tema291Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars
Tema292Escriptors, periodistes i lingüistes
Tema293Artistes creatius i interpretatius
Tema311Delineants i dibuixants tècnics
Tema312Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries
Tema313Tècnics en control de processos
Tema314Tècnics en ciències naturals i professionals auxiliars similars
Tema315Professionals de la navegació marítima i aeronàutica
Tema316Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries
Tema320Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
Tema331Tècnics sanitaris de laboratori, proves diagnòstiques i pròtesis
Tema332Altres tècnics sanitaris
Tema333Professionals de les teràpies alternatives
Tema340Professionals de suport en finances i matemàtiques
Tema351Agents i representants comercials
Tema352Altres agents comercials
Tema353Agents immobiliaris i altres agents
Tema361Assistents administratius i especialitzats
Tema362Agents de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies de l'Administració pública
Tema363Tècnics de les forces i cossos de seguretat
Tema371Professionals de suport de serveis jurídics i socials
Tema372Esportistes, entrenadors, instructors d'activitats esportives; monitors d'activitats recreatives
Tema373Tècnics i professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries
Tema381Tècnics en operacions de tecnologies de la informació i assistència a l'usuari
Tema382Programadors informàtics
Tema383Tècnics de l'enregistrament audiovisual, radiodifusió i telecomunicacions
Tema411Empleats comptables i financers
Tema412Empleats de registre de materials, de serveis de suport a la producció i al transport
Tema421Empleats de biblioteques i arxius
Tema422Empleats de serveis de correus, codificadors, correctors i serveis de personal
Tema430Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic
Tema441Empleats d'informació i recepcionistes (excepte d'hotels)
Tema442Empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'hotels i telefonistes
Tema443Agents d'enquestes
Tema444Empleats de finestreta i similars (excepte taquillers)
Tema450Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
Tema500Cambrers i cuiners propietaris
Tema511Cuiners assalariats
Tema512Cambrers assalariats
Tema521Encarregats de secció de botigues i magatzems
Tema522Venedors de botigues i magatzems
Tema530Comerciants propietaris de botigues
Tema541Venedors de quioscos i de parades de mercat
Tema542Operadors de telemàrqueting
Tema543Expenedors de gasolina
Tema549Altres venedors
Tema550Caixers i taquillers (excepte de banca)
Tema561Auxiliars d'infermeria
Tema562Tècnics auxiliars de farmàcia i emergències sanitàries i altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
Tema571Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders)
Tema572Mainaders
Tema581Perruquers i especialistes en tractaments d'estètica, benestar i similars
Tema582Treballadors que atenen passatgers, guies turístics i similars
Tema583Supervisors de manteniment i neteja d'edificis, conserges i majordoms domèstics
Tema584Treballadors propietaris de petits allotjaments
Tema589Altres treballadors de serveis personals
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM110
ITemaGrups principalsALF117
2TemaSubgrups principalsNUM262
3TemaSubgrupsNUM3170
4TemaGrups primarisNUM4506

Sou aquí: