CCPA-2014 (ca) Classificació catalana de productes per activitats 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 114/2014, de 29 de juliol
2014
Català
TemaCategories
CodiDescripció
Tema01111Blat
Tema01112Blat de moro
Tema01113Ordi, sègol i civada
Tema01114Melca (sorgo), mill i altres cereals
Tema01115Palla i farratge
Tema01116Llegums verds
Tema01117Llegums secs
Tema01118Soia, cacauets i llavors de cotó
Tema01119Altres llavors oleaginoses
Tema01121Arròs sense pellofa
Tema01131Hortalisses de fulla i tija
Tema01132Cucurbitàcies (meló, síndria i altres)
Tema01133Altres hortalisses de fruit
Tema01134Arrels, bulbs i tubercles comestibles pobres en midó o inulina
Tema01135Arrels i tubercles comestibles rics en midó o inulina
Tema01136Llavors de llegums i hortalisses, excepte la bleda-rave sucrera
Tema01137Bleda-rave sucrera i les llavors
Tema01138Bolets i tòfones
Tema01139Hortalisses fresques ncaa
Tema01141Canya de sucre
Tema01151Tabac sense elaborar
Tema01161Plantes utilitzades per a fibres tèxtils
Tema01191Plantes farratgeres
Tema01192Flors i poncelles tallades i llavors de flors
Tema01193Llavors de bleda-rave i de plantes farratgeres i altres matèries primeres vegetals
Tema01211Raïm
Tema01221Fruites tropicals i subtropicals
Tema01231Cítrics
Tema01241Poma
Tema01242Altres tipus de fruites amb llavors i pinyol
Tema01251Baia i fruits del gènere Vaccinium
Tema01252Llavors de fruits
Tema01253Fruita seca amb clofolla, excepte fruita seca tropical, cacauets i coco
Tema01259Altres tipus de fruits d'arbres i arbusts ncaa
Tema01261Oliva
Tema01262Coco
Tema01269Altres fruits oleaginosos
Tema01271Plantes per a begudes
Tema01281Espècies sense elaborar
Tema01282Cons de llúpol
Tema01283Plantes utilitzades principalment en perfumeria i farmàcia, o per fabricar insecticides o fungicides o amb finalitats similars
Tema01291Cautxú natural
Tema01292Arbres de Nadal, tallats
Tema01293Matèries vegetals utilitzades principalment en cistelleria, com a material de farciment, tenyida o adobament
Tema01301Llavors i plançons: plantes vives, bulbs, tubercles i arrels, esqueixos i empelts, micelis
Tema01411Bovins vius per a llet
Tema01412Llet crua de bestiar boví
Tema01421Altres tipus de bestiar boví i búfals vius
Tema01422Esperma de bovins i búfals
Tema01431Cavalls i altres equins vius
Tema01441Camells i camèlids vius
Tema01451Bestiar oví i cabrum viu
Tema01452Llet crua d'ovella i de cabra
Tema01453Llana bruta d'esquilada d'ovella i de cabra, llana suarda, inclosa la llana rentada
Tema01461Bestiar porcí viu
Tema01471Aviram viu
Tema01472Ous amb closca
Tema01491Altres animals de cria vius
Tema01492Altres productes animals de granja
Tema01493Pells sense adobar i cuir en brut
Tema01611Serveis de suport a l'agricultura
Tema01621Serveis de suport a la ramaderia
Tema01631Serveis de suport a la preparació posterior a la collita
Tema01641Serveis de tractament de llavors per a la reproducció
Tema01701Serveis de caça i captura d'animals
Tema02101Arbres forestals vius i llavors forestals
Tema02102Serveis de planters forestals
Tema02103Fusta dreta
Tema02201Fusta en brut
Tema02301Gomes naturals
Tema02302Suro natural en escruix o simplement preparat
Tema02303Parts de plantes, herbes, molses i líquens per a finalitats decoratives
Tema02304Productes forestals silvestres comestibles
Tema02401Serveis de suport a la silvicultura
Tema03001Peixos ornamentals i altres peixos vius
Tema03002Peix fresc o refrigerat
Tema03003Crustacis no congelats
Tema03004Mol·luscos i altres invertebrats aquàtics vius, frescos o refrigerats
Tema03005Perles sense tallar
Tema03006Altres plantes i animals aquàtics i els productes
Tema03007Serveis relacionats amb la pesca i l'aqüicultura
Tema05101Hulla i antracita
Tema05201Lignit
Tema06101Oli brut de petroli i olis bruts extrets de minerals bituminosos
Tema06102Esquistos bituminosos i sorres quitraníferes
Tema06201Gas natural, liquat o en estat gasós
Tema07101Minerals de ferro i els concentrats
Tema07211Minerals d'urani i de tori i els concentrats
Tema07291Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema08111Pedra ornamental i per a la construcció
Tema08112Pedra calcària i guix
Tema08113Creta i dolomita sense calcinar
Tema08114Pissarra en brut, desbastada o simplement trossejada
Tema08121Grava i sorra
Tema08122Argila i caolí
Tema08911Minerals per a productes químics i adobs
Tema08921Torba
Tema08931Sal i clorur de sodi pur; aigua marina
Tema08991Betum i asfalt; asfaltites naturals i roques asfàltiques
Tema08992Pedres precioses i semiprecioses; diamants industrials, en brut o simplement serrats, exfoliats o desbastats; pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals; altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3261
4TemaClassesNUM4575
5TemaCategoriesNUM51342
6TemaSubcategoriesNUM63142
7TemaElementsNUM85780

Sou aquí: