PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
TemaCodi PRODCOM-EIP 2016
CodiDescripció
Tema1013158502Derivats de carn i despulles de boví elaborats o en conserva, excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
Tema1013159500Productes carnis derivats, de caça, conill, oví, etc., inclosa la sang de qualsevol animal (excepte botifarró), excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
Tema1013160002Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per a l'alimentació humana
Tema1013910004Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d'articles carnis
Tema1020000991Cocció i altres serveis per a la producció de productes de peix
Tema1020110002Filets i resta de preparacions de peix (fins i tot picat, etc.), frescos o refrigerats
Tema1020120001Fetges i freses de peix, frescos o refrigerats
Tema1020133013Peix d'aigua salada, congelat: lluç i llucet, excepte filets i altres preparats
Tema1020133022Peix d'aigua salada, congelat: sardina, excepte filets i altres preparats
Tema1020133031Peix d'aigua salada, congelat: bonítol i bacora, excepte filets i altres preparats
Tema1020133040Peix d'aigua salada, congelat: tonyina, excepte filets i altres preparats
Tema1020133059Peix d'aigua salada, congelat: altres, excepte filets i altres preparats
Tema1020136007Peix d'aigua dolça, congelat, excepte filets i altres preparats
Tema1020140009Filets de peix, congelats
Tema1020150008Preparacions de peix congelades (fins i tot picat, etc.), excepte en filets
Tema1020160007Fetges i freses de peix, congelats
Tema1020210007Filets de peix dessecats, en salaó o salmorra, excepte els filets fumats
Tema1020225005Fetges, freses, llets, aletes, caps, cues, bufetes natatòries i altres rebutjos comestibles de peix (secs, fumats, en salaó o en salmorra), farines, pols i pilots aptes per al consum humà
Tema1020235013Peix dessecat o en salaó sense fumar: bacallà, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020235022Peix dessecat o en salaó sense fumar: sardina, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020235031Peix dessecat o en salaó sense fumar: anxova, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020235040Peix dessecat o en salaó sense fumar: tonyina i bonítol, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020235059Peix dessecat o en salaó sense fumar: altres, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020242506Salmó fumat (inclosos el filets), excepte caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020245509Arengades fumades (inclosos els filets), excepte caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020248503Peix fumat (inclosos els filets), excepte el salmó i les arengades, els caps, cues i bufetes natatòries
Tema1020251001Salmó preparat o en conserva, excepte picat i en plats preparats
Tema1020252009Arengades preparades o en conserva, excepte picada i en plats preparats
Tema1020253016Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picada i en plats preparats
Tema1020253025Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, altres, excepte picada i en plats preparats
Tema1020254014Tonyina, bonítol i similars, preparats o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picat i en plats preparats
Tema1020254023Tonyina, bonítol i similars, preparats o en conserva, excepte picat, en plats preparats i en vinagre o en escabetx
Tema1020255011Verat preparat o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picat i en plats preparats
Tema1020255020Verat preparat o en conserva, altres, excepte picat i en plats preparats
Tema1020256019Anxova o seitó preparats o en conserva, en vinagre, excepte picada i en plats preparats
Tema1020256028Anxova o seitó preparats o en conserva, altres, excepte picada i en plats preparats
Tema1020257008Altres productes a base de peix, sencer o a trossos: filets arrebossats inclosos els precuinats, congelats, excepte en plats preparats
Tema1020258006Altres productes a base de peix, preparats o en conserva, sencers o a trossos, excepte en plats preparats
Tema1020259004Altres productes a base de peix, excepte sencers o a trossos: croquetes, patés, etc., excepte en plats preparats
Tema1020263006Caviar
Tema1020266009Succedanis del caviar
Tema1020310012Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: llagosta i llagostí
Tema1020310021Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: gamba
Tema1020310030Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: llamàntols, crancs, escamarlans, etc., excepte llagosta, llagostí i gamba
Tema1020325010Petxina de pelegrí i musclo congelats, secs, salats o en salmorra
Tema1020325029Canana, pota i sípia congelades, seques, salades o en salmorra
Tema1020325038Calamar congelat, sec, salat o en salmorra
Tema1020325047Pop congelat, sec, salat o en salmorra
Tema1020335000Altres mol·luscs i resta d'invertebrats aquàtics congelats, secs, salats o en salmorra: cloïsses, meduses, etc; farina, pols i pilots d'invertebrats aquàtics, excepte de crustacis, aptes per al consum humà, congelats, secs, salats o en salmorra
Tema1020340019Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: crustacis, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra, crustacis amb closca cuits amb aigua o vapor i plats preparats
Tema1020340028Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: musclo, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340037Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: escopinya, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340046Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: cloïssa, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340055Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: sípia, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340064Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: calamar (inclou arrebossats i congelats), excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340073Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: pop, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020340082Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva (tret de musclo, escopinya, cloïssa, sípia, calamar i pop), excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
Tema1020410008Farines, sèmoles i pilots de peix, crustacis, mol·luscs o altres invertebrats aquàtics, no aptes per al consum humà
Tema1020420007Productes de peix no comestibles, crustacis, mol·luscs o resta d'invertebrats aquàtics i algues, inclosos els residus, excepte balenes de mamífers marins i les seves barbes, corals i similars, petxines i conquilles, esponges naturals, sense elaborar o simplement preparats
Tema1031111007Patates congelades (fins i tot cuites amb aigua o vapor)
Tema1031113003Patates congelades, elaborades o conservades, incloses les prèviament cuinades o precuinades en oli, excepte amb vinagre o àcid acètic
Tema1031120008Patates dessecades (fins i tot a trossos, rodanxes, triturades o polvoritzades)
Tema1031130007Farina, sèmola, pasta i flocs de patata (sense preparar)
Tema1031143000Patates preparades o en conserva, sense congelar (patates fregides a l'anglesa, xips, etc.), excepte en vinagre o àcid acètic i en forma de farina, sèmola o flocs
Tema1031146003Altres patates preparades o en conserva, sense congelar (patates fregides a l'anglesa, xips, etc.), excepte en vinagre o àcid acètic i en forma de farina, sèmola o flocs
Tema1032110007Suc de tomàquet sense fermentar ni afegir-hi alcohol (contingut extret en sec < al 7% en pes)
Tema1032121004Suc de taronja congelat, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
Tema1032122002Suc de taronja no congelat, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
Tema1032123000Suc de taronja concentrat
Tema1032130005Suc d'aranja sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema1032140004Suc de pinya sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema1032150003Suc de raïm (inclòs el most), (de grau alcohòlic <= al 0,5 volum), sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema1032160002Suc de poma, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema1032170001Sucs mixtos, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
Tema1032191007Sucs d'un sol cítric (excepte de taronja i d'aranja), sense concentrar, fermentar, ni afegir-hi alcohol
Tema1032192005Suc d'algun altre fruit sol sense concentrar, fermentar ni afegir-hi alcohol
Tema1032193003Sucs d'altres fruites i hortalisses, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat, ncaa
Tema1039110002Llegums i hortalisses congelats, fins i tot les seves mescles, sense cuinar o cuits a l'aigua o al vapor, excepte les patates
Tema1039120001Llegums i hortalisses conservats provisionalment en diòxid de sofre, salmorra, aigua sulfurosa o altres conservants, per a consum no immediat
Tema1039133004Cebes dessecades, senceres, tallades, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració
Tema1039135009Bolets, xampinyons i tòfones, dessecats, sencers, tallats, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració
Tema1039139001Llegums dessecats i les mescles, sencers, tallats, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració: blat de moro dolç, tomàquets, pastanagues, etc., excepte patates, cebes, bolets, xampinyons i tòfones
Tema1039150008Mongetes, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
Tema1039160007Pèsols conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
Tema1039171004Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): sencers o a trossos
Tema1039172109Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): pasta de tomàquet
Tema1039172508Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): tomàquets concentrats
Tema1039173000Bolets i tòfones, preparats o conservats, excepte en plats preparats, dessecades, congelades o conservades en vinagre o àcid acètic
Tema1039174008Llegums i hortalisses congelats i les mescles, conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic: blat de moro dolç, pèsols, cebes simplement cuites, etc., excepte en plats preparats i congelats crus o cuits a l'aigua o al vapor
Tema1039175005Col fermentada ("sauerkraut" o xucrut), sense congelar, excepte en plats preparats, dessecada, congelada o conservada en vinagre o àcid acètic
Tema1039176003Espàrrecs, en conserva, excepte en plats preparats, dessecats, congelats o conservats en vinagre o àcid acètic
Tema1039177001Olives preparades o en conserva, excepte en plats preparats, dessecades, congelades o conservades en vinagre o àcid acètic
Tema1039178009Blat de moro dolç preparat o en conserva, excepte en plats preparats, dessecat, congelat o conservat en vinagre o àcid acètic
Tema1039179007Llegums i hortalisses i les seves mescles: brots de bambú, tàperes, carxofes, etc., excepte en plats preparats o congelats
Tema1039180005Llegums i hortalisses (excepte patates), fruites, fruits de closca i altres parts comestibles de les plantes, preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
Tema1039210007Fruites i fruita seca, congelades, sense cuinar o cuites a l'aigua o al vapor
Tema1039223000Confitures, melmelades, gelees, puré i pasta de cítrics, obtinguts per cocció, excepte en preparats homogeneïtzats
Tema1039229007Confitures, melmelades, gelees, puré i pasta de fruites i fruita seca, obtinguts per cocció, excepte de cítrics o en preparats homogeneïtzats (inclou carn de codony, de poma, etc.)
Tema1039233009Cacauets preparats (torrats, salats, etc.) o conservats, fins i tot mantega de cacauet, excepte en vinagre o àcid acètic, congelats o mòlts
Tema1039239006Altres tipus de fruita seca amb clofolla, incloses les mescles
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaClasses CPA-2008NUM4239
2TemaSubcategories CPA-2008NUM61531
3TemaCodi PRODCOMNUM83866
4TemaCodi PRODCOM-EIP 2016NUM103926

Usted está aquí: