NC 2018 (ca) Nomenclatura combinada 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament d’Execució (UE) 2017/1925 de la Comissió de12 d’octubre de 2017
2018
Català
TemaPosició
CodiDescripció
Tema02032990Carn de porcí sense desossar congelada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema02041000Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
Tema02042100Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
Tema02042210Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042230Mitjanes o mitges mitjanes d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042250Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere d'oví sense desossar fresques o refrigerades
Tema02042290Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes, i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
Tema02042300Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
Tema02043000Còrpores i mitges còrpores de be congelades
Tema02044100Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
Tema02044210Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar congelades
Tema02044230Mitjanes o mitges mitjanes d'oví sense desossar congelades
Tema02044250Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere d'oví sense desossar congelades
Tema02044290Trossos sense desossar d'oví congelats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes, parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
Tema02044310Carn de be desossada congelada, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema02044390Carn d'oví desossada congelada, excepte de be
Tema02045011Còrpores i mitges còrpores de cabrú fresques o refrigerades
Tema02045013Parts anteriors de còrpores i quarters del davant de cabrú fresques o refrigerades
Tema02045015Mitjanes o mitges mitjanes de cabrú fresques o refrigerades
Tema02045019Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere de cabrú fresques o refrigerades
Tema02045031Trossos de cabrú sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
Tema02045039Trossos de cabrú desossats frescos o refrigerats
Tema02045051Còrpores i mitges còrpores de cabrú congelades
Tema02045053Parts anteriors de còrpores i quarters del davant de cabrú congelades
Tema02045055Mitjanes o mitges mitjanes de cabrú congelades
Tema02045059Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere de cabrú congelades
Tema02045071Trossos de cabrú sense desossar congelats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
Tema02045079Trossos de cabrú desossats congelats
Tema02050020Carn de cavall, asinina o mular, fresca o refrigerada
Tema02050080Carn de cavall, asinina o mular, congelada
Tema02061010Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades, per a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02061095Músculs del diafragma i intestins prims comestibles de boví frescos o refrigerats, excepte els destinats la fabricació de productes farmacèutics
Tema02061098Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics, músculs del diafragma i intestins prims
Tema02062100Llengües de boví congelades
Tema02062200Fetges de boví congelats
Tema02062910Despulles comestibles de boví congelades, per a la fabricació de productes farmacèutics, excepte llengües i fetges
Tema02062991Músculs del diafragma i intestins prims de boví congelats, excepte els destinats la fabricació de productes farmacèutics
Tema02062999Despulles comestibles de boví congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics, músculs del diafragma i intestins prims, llengües i fetges
Tema02063000Despulles comestibles de porcí fresques o refrigerades
Tema02064100Fetges de porcí congelats
Tema02064900Despulles comestibles de porcí congelades, excepte fetges
Tema02068010Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades, per a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02068091Despulles comestibles de cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02068099Despulles comestibles d'oví i cabrú fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02069010Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular congelades, per a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02069091Despulles comestibles de cavallí, asiní i mular congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02069099Despulles comestibles d'oví i cabrú congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
Tema02071110Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, amb cap i potes (anomenats pollastres 83%)
Tema02071130Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats pollastres 70%)
Tema02071190Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d'una altra manera
Tema02071210Galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats pollastres 70%)
Tema02071290Galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d'una altra manera
Tema02071310Trossos de galls i gallines desossats frescos o refrigerats
Tema02071320Meitats i quarters de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
Tema02071330Ales senceres -fins i tot sense punta- de galls i gallines sense desossar fresques o refrigerades
Tema02071340Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls i gallines sense desossar, frescos o refrigerats
Tema02071350Pits amb els trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
Tema02071360Cuixes, contracuixes amb els trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
Tema02071370Trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats, excepte meitats i quarters, ales senceres -fins i tot sense punta-, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i de pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
Tema02071391Fetges de galls i gallines frescos o refrigerats
Tema02071399Despulles de galls i gallines frescos o refrigerats, excepte fetges
Tema02071410Trossos desossats de galls i gallines congelats
Tema02071420Meitats i quarters de galls i gallines sense desossar congelats
Tema02071430Ales senceres de galls i gallines -fins i tot sense punta- sense desossar congelades
Tema02071440Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls i gallines sense desossar congelats
Tema02071450Pits de galls, gallines amb els trossos, sense desossar congelats
Tema02071460Cuixes, contracuixes amb els trossos de galls i gallines sense desossar congelats
Tema02071470Trossos de galls i gallines sense desossar congelats, excepte meitats, quarters, ales -fins i tot sense punta- troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i de pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
Tema02071491Fetges de galls i gallines congelats
Tema02071499Despulles de galls i gallines congelats, excepte fetges
Tema02072410Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, però amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats galls dindis 80%)
Tema02072490Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap, coll, potes, cor, fetge ni pedrer (anomenats galls dindis 73%) o presentats d'una altra manera
Tema02072510Galls dindis sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, però amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats galls dindis 80%)
Tema02072590Galls dindis sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap, coll, potes, cor, fetge ni pedrer (anomenats galls dindis 73%) o presentats d'una altra manera
Tema02072610Trossos de galls dindis desossats frescos o refrigerats
Tema02072620Meitats i quarters de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
Tema02072630Ales senceres de galls dindis -fins i tot sense punta- sense desossar fresques o refrigerades
Tema02072640Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes, d'ales de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
Tema02072650Pits amb els trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
Tema02072660Cuixes amb els trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
Tema02072670Contracuixes de galls dindis sense desossar fresques o refrigerades
Tema02072680Trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats, excepte meitats, quarters, ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits amb els trossos, i cuixes, contracuixes amb els trossos
Tema02072691Fetges de galls dindis frescos o refrigerats
Tema02072699Despulles de galls dindis frescos o refrigerats, excepte fetges
Tema02072710Trossos de galls dindis desossats congelats
Tema02072720Meitats i quarters de galls dindis sense desossar congelats
Tema02072730Ales senceres de galls dindis -fins i tot sense punta- sense desossar congelades
Tema02072740Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls dindis sense desossar congelats
Tema02072750Pits de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
Tema02072760Cuixes de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
Tema02072770Contracuixes de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
Tema02072780Trossos sense desossar de galls dindis congelats, excepte meitats i quarters, ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
Tema02072791Fetges de galls dindis congelats
Tema02072799Despulles de galls dindis congelades, excepte fetges
Tema02074120Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sagnats, amb vísceres o estripats, amb cap i potes (anomenats ànecs 85%)
Tema02074130Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats ànecs 70%)
Tema02074180Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes i sense coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats ànecs 63%) o presentats d'una altra manera
Tema02074230Ànecs sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats ànecs 70%)
Tema02074280Ànecs sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes i sense coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats ànecs 63%) o presentats d'una altra manera
Tema02074300Fetges greixosos d'ànecs frescos o refrigerats
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41222
3TemaSubpartidaNUM65387
4TemaPosicióNUM89534

Sou aquí: