CNBS-78 (ca) Classificació nacional de béns i serveis Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1978
Català
TemaCodis CNBS-6
CodiDescripció
Tema011011Blat
Tema011012Ordi
Tema011013Civada
Tema011014Sègol
Tema011015Arròs
Tema011016Blat de moro
Tema011019Altres cereals
Tema011021Mongetes seques
Tema011022Faves seques
Tema011023Llentilles
Tema011024Cigrons
Tema011029Altres llegums en gra
Tema011030Productes residuals del conreu de cereals i llegums en gra
Tema012011Tomàquet
Tema012012Pebrot
Tema012013Ceba
Tema012014Hortalisses de fulla o tija
Tema012015Hortalisses de fruit (llevat de tomàquet i pebrot)
Tema012016Hortalisses de flor
Tema012017Arrels i bulbs (llevat de ceba)
Tema012018Hortalisses lleguminoses
Tema012019Altres hortalisses
Tema012021Patata
Tema012029Altres tubercles per al consum humà
Tema012031Poma
Tema012032Pera
Tema012033Plàtan
Tema012034Ametlla
Tema012035Fruita de grana (llevat de poma i pera)
Tema012036Fruita de pinyol
Tema012037Fruita carnosa (llevat de plàtan i fruita de grana o pinyol)
Tema012038Fruita seca (llevat d'ametlla)
Tema013001Taronja
Tema013002Mandarina
Tema013003Llimona
Tema013009Altres cítrics
Tema014011Canya de sucre
Tema014012Bleda-rave sucrera
Tema014021Cotó
Tema014029Altres plantes de fibra tèxtil
Tema014091Gira-sol
Tema014092Altres plantes oleaginoses (llevat d'oliva i gira-sol)
Tema014093Condiments, plantes aromàtiques i plantes medicinals
Tema014099Altres plantes industrials
Tema015100Oliva per a almàssera
Tema015200Oliva de taula
Tema016100Raïm per a vinificació
Tema016200Raïm de taula i raïm per a panses
Tema019011Alfals
Tema019012Gramínies farratgeres
Tema019013Llegums farratgers (llevat d'alfals)
Tema019014Arrels i tubercles farratgers
Tema019019Altres farratges
Tema019021Flors
Tema019022Plantes ornamentals
Tema019031Llavors
Tema019032Plantes de planter
Tema019091Pastura accidental
Tema019092Serveis de jardineria
Tema019099Altres productes agrícoles
Tema021011Bovins de menys d'un any
Tema021012Bovins d'un a dos anys
Tema021013Bovins de més de dos anys
Tema021020Llet de vaca
Tema021090Altres productes derivats de l'explotació de bestiar boví
Tema022011Ovins de menys d'un any
Tema022012Ovins d'un a dos anys
Tema022013Ovins de més de dos anys
Tema022021Cabrums de menys d'un any
Tema022022Cabrums d'un a dos anys
Tema022023Cabrums de més de dos anys
Tema022031Llet d'ovella
Tema022032Llet de cabra
Tema022041Llana blanca
Tema022042Llana negra
Tema022090Altres productes derivats de l'explotació de bestiar oví i cabrum
Tema023011Porcins de menys de dos mesos
Tema023012Porcins de dos a sis mesos
Tema023013Porcins de sis a dotze mesos
Tema023014Porcins de més de dotze mesos
Tema023020Productes derivats de l'explotació de bestiar porcí
Tema024011Galls, pollastres i gallines per a posta
Tema024012Galls, pollastres i gallines per a carn
Tema024013Galls, pollastres i gallines campals
Tema024019Aviram d'altres tipus
Tema024021Ous de gallina
Tema024022Ous d'aviram d'altres tipus
Tema024090Altres productes derivats de l'avicultura
Tema029011Bestiar cavallí
Tema029019Altres animals ncaa
Tema029020Productes derivats d'explotacions ramaderes ncaa
Tema030011Serveis relacionats amb l'establiment, el foment i la protecció de conreus
Tema030012Serveis relacionats amb la recol·lecció i altres serveis agrícoles
Tema030021Serveis relacionats amb la reproducció, cria i recria del bestiar
Tema030029Altres serveis ramaders
Tema040011Animals de caça
Tema040012Productes derivats de la caça
Tema040020Serveis relacionats amb la caça
Tema051011Fusta dreta (arbres sense tallar)
Tema051012Productes derivats de la silvicultura
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSubgrups CNAE-74NUM4507
2TemaCodis CNBS-5NUM51154
3TemaCodis CNBS-6NUM62509
4TemaCodis CNBS-7NUM77673

Sou aquí: