Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1549/2006 de la Comissió de 17 d'octubre de 2006
2007
Català
TemaPartida
CodiDescripció
Tema0101Cavalls, ases, muls i muls somerins
Tema0102Bovins
Tema0103Porcins
Tema0104Ovins i cabruns
Tema0105Galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis i pintades, domèstics
Tema0106Animals domèstics vius, excepte cavalls, ases, muls, muls somerins, bovins, porcins, ovins, cabruns, galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis i pintades
Tema0201Carn de boví fresca o refrigerada
Tema0202Carn de boví congelada
Tema0203Carn de porcí fresca, refrigerada o congelada
Tema0204Carn d'oví o cabrú fresca, refrigerada o congelada
Tema0205Carn de cavall, asinina o mular, fresca, refrigerada o congelada
Tema0206Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular, fresques, refrigerades o congelades
Tema0207Carns i despulles comestibles d'ocells de la partida 01.05, fresques, refrigerades o congelades
Tema0208Altres carns i despulles comestibles fresques, refrigerades o congelades, excepte d'aviram de la partida 01.05, de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular
Tema0209Cansalada viada i greixos sense fondre de porc i d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats. Fins al 31 de desembre de.1995: Cansalada viada i greixos de porc i d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema0210Carns i despulles comestibles salades o en salmorra, assecades o fumades. Farina i pols comestibles de carns i despulles
Tema0301Peixos vius
Tema0302Peix fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
Tema0303Peix congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
Tema0304Filets i altres altres parts considerades (incloses les picades), frescos, refrigerats o congelats
Tema0305Peix assecat, salat o en salmorra. Peix fumat (inclòs el cuit abans o durant el fumatge). Farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
Tema0306Crustacis pelats, vius (frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra); crustacis sense pelar cuits amb aigua o al vapor (inclosos els refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra); farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
Tema0307Mol·luscos (inclosos els separats de les valves, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra); invertebrats aquàtics, excepte de crustacis i els mol·luscos vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra); farina de peix, pols i pilots d'invertebrats aquàtics, aptes per al consum humà
Tema0401Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar
Tema0402Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades
Tema0403Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats, aromatitzats, amb fruita o cacau
Tema0404Lactosèrum -fins i tot el concentrat, ensucrat o edulcorat-; productes constituïts per components naturals de la llet -fins i tot els ensucrats o edulcorats ncaa
Tema0405Mantega i altres greixos de la llet; productes lactis per untar. Fins al 31 de desembre de 1995: Mantega i altres greixos de la llet
Tema0406Formatges i mató
Tema0407Ous d'ocell amb closca frescos, conservats o cuits
Tema0408Ous d'ocell sense closca i rovells d'ou frescos, assecats, cuits amb aigua o vapor, emmotllats, congelats o conservats -fins i tot els ensucrats o edulcorats-
Tema0409Mel natural
Tema0410Productes comestibles d'origen animal ncaa
Tema0501Cabells en brut -fins i tot els rentats o desgreixats- i restes de cabells
Tema0502Cerres de senglar o porc; pèl de teixó i altres pèls per a raspalleria, i restes d'aquests pèls o cerres
Tema0504Budells, bufetes i estómacs d'animals sencers o en trossos frescos, refrigerats, congelats, salats o en salaó, assecats o fumats, excepte de peix
Tema0505Pells i altres parts d'aus amb plomes o plomissol, plomes i parts de plomes -fins i tot les retallades- i plomissol en brut o simplement rentat, desinfectades o preparades per a la conservació; pols i restes de plomes o parts de plomes
Tema0506Ossos i nuclis cornis en brut desgreixats, simplement preparats (sense tallar en cap forma determinada), acidulats o desgelatinitzats; pols i restes d'aquestes matèries
Tema0507Ivori, closca de tortuga, barbes de mamífers marins, banyes, cascos, peülles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats (sense tallar de cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
Tema0508Corall i matèries similars en brut o simplement preparats (sense cap altre treball); valves i closques de mol·luscos, crustacis o equinoderms i conquilles de sèpia, en brut o simplement preparades (sense tallar de cap forma determinada) -fins i tot en pols i residus d'aquestes matèries-
Tema0510Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis -fins i tot dessecada-; glàndules i altres substàncies d'origen animal utilitzades per a la preparació de productes farmacèutics fresques, refrigerades, congelades o conservades provisionalment d'una altra manera
Tema0511Productes d'origen animal ncaa; animals morts dels capítols 1 o 3 impropis per a l'alimentació humana
Tema0601Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en repòs vegetatiu, en vegetació o en flor; plantes i arrels de xicoira, excepte arrels de la partida 1212
Tema0602Altres plantes vives (incloses les arrels, esqueixos i empelts) i micelis
Tema0603Flors i poncelles tallades per a rams o guarniment fresques, seques, blanquejades, tenyides, impregnades o preparades d'una altra manera
Tema0604Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flor ni poncelles, herbes, molses i líquens frescos, assecats, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, per a rams o guarniment
Tema0701Patates fresques o refrigerades
Tema0702Tomàquets frescos o refrigerats
Tema0703Cebes, escalunyes, alls, porros i altres hortalisses al·liàcies frescos o refrigerats
Tema0704Cols, cols de cabdell, coliflors, cols arrissades, colinaps i productes comestibles similars del gènere Brassica sp., frescos o refrigerats
Tema0705Enciam (Lactuca sativa) i xicoires del gènere Cichorium sp. -fins i tot l'escarola i l'endívia- frescos o refrigerats
Tema0706Pastanagues, naps, bleda-raves (remolatxes) per a amanida, salsifí, api-rave, raves i arrels comestibles similars, frescos o refrigerats
Tema0707Cogombres i cogombrets frescos o refrigerats
Tema0708Hortalisses amb tavella -fins i tot esbajocades- fresques o refrigerades
Tema0709Altres hortalisses fresques o refrigerades
Tema0710Hortalisses congelades cuites o sense coure (al vapor o per cocció)
Tema0711Hortalisses conservades provisionalment per al consum no immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o addició d'altres substàncies per a la conservació)
Tema0712Hortalisses dessecades -fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades- sense cap altra preparació
Tema0713Hortalisses dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
Tema0714Arrels de mandioca (iuca), maranta (Maranta arundinacea), nyàmeres, moniatos i arrels i tubercles similars rics en fècula o en inulina, frescos, refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot trossejats o en pèl·lets-; medul·la de sagú. Fins al 31 de desembre de 1995: només frescos o dessecats)
Tema0801Cocos, nous del Brasil i anacards frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
Tema0802Altres fruits de clofolla frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
Tema0803Bananes o plàtans frescos o dessecats
Tema0804Dàtils, figues, pinyes (ananàs), alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos o dessecats
Tema0805Cítrics frescos o dessecats
Tema0806Raïm i panses
Tema0807Melons, síndries i papaies frescos
Tema0808Pomes, peres i codonys frescos
Tema0809Albercocs, cireres, préssecs (inclosos els alberges i nectarines), prunes i aranyons, frescos
Tema0810Altres fruits frescos
Tema0811Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats -fins i tot ensucrats o edulcorats d'una altra manera-
Tema0812Fruites i altres fruits conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat
Tema0813Fruita dessecada, excepte de les partides 0801 a 0806, i mescles de fruita dessecada o de fruits de clofolla d'aquest capítol
Tema0814Peles de cítrics, melons i síndries frescos, congelats, presentats en aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies o bé dessecades
Tema0901Cafè -fins i tot torrat o descafeïnat-; clofolla i pellofa de cafè; succedanis del cafè que continguin cafè en qualsevol proporció
Tema0902Te -fins i tot aromatitzat-
Tema0903Mate
Tema0904Pebres del gènere Piper sp.; pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp., dessecats, triturats o polvoritzats (pebre vermell)
Tema0905Vainilla
Tema0906Canyella i flors de canyeller
Tema0907Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles)
Tema0908Nou moscada, macís, amom i cardamom
Tema0909Llavors d'anís, anís estrellat, fonoll, coriandre, comí, comí de prat; baies de ginebrer
Tema0910Gingebre, safrà, cúrcuma, farigola, fulles de llorer, curri i altres espècies
Tema1001Blat i mestall
Tema1002Sègol
Tema1003Ordi
Tema1004Civada
Tema1005Blat de moro
Tema1006Arròs
Tema1007Melca en gra
Tema1008Fajol, mill i escaiola; altres cereals
Tema1101Farina de blat i de mestall
Tema1102Farina de cereals, excepte blat o de mestall
Tema1103Granyons, sèmola i granulat de cereals
Tema1104Grans de cereals treballats d'una altra forma (com ara, pelats, aixafats, en flocs, perlats, trossejats o triturats), excepte d'arròs de la partida 1006; germen de cereals sencer, aixafat, en flocs o mòlt
Tema1105Farina, sèmola, pols, flocs i granulat de patata. Fins al 31 de desembre de 1995: Farina, sèmola i flocs de patata
Tema1106Farina, sèmola i pols de llegums dessecats de la partida 0713, de sagú o d'arrels o tubercles de la partida 0714 o dels productes del capítol 08
Tema1107Malt -fins i tot torrat-
Tema1108Midó i fècula; inulina
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41221
3TemaSubpartidaNUM65052
4TemaPosicióNUM89720