Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
TemaCategories
CodiDescripció
TemaBEducació primària
TemaCEnsenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària (més de 300 hores)
TemaDPrimera etapa d'educació secundària
TemaEEnsenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de la primera etapa (més de 300 hores)
TemaFSegona etapa d'educació secundària
TemaGEnsenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores)
TemaHEnsenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
TemaIAltres ensenyaments de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat
TemaJEnsenyament universitari de primer i segon cicle
TemaKEstudis oficials d'especialització professional
TemaLEnsenyament universitari de tercer cicle
TemaZAnalfabets
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCategoriesALF112
2TemaGrupsNUM218