Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema11Estudis primaris incomplets
Tema12Estudis primaris complets
Tema21Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària (més de 300 hores)
Tema22Primera etapa d'educació secundària sense títol
Tema23Primera etapa d'educació secundària amb títol
Tema31Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de la primera etapa (més de 300 hores)
Tema32Ensenyaments de batxillerat
Tema33Ensenyaments de grau mitjà de formació professional específica, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema34Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa
Tema41Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores)
Tema51Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema52Títols propis de les universitats i altres ensenyaments que requereixen el títol de batxillerat (2 anys i més)
Tema53Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una formació professional de grau superior (més de 300 hores)
Tema54Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents, o persones que hagin aprovat 3 cursos complets d'una llicenciatura o crèdits equivalents
Tema55Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents
Tema56Estudis oficials d'especialització professional
Tema61Doctorat universitari
Tema80Analfabets
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCategoriesALF112
2TemaGrupsNUM218