Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
3141 Tancaments metàl·lics (portes, finestres, etc.)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació d'articles de tancaments metàl·lics, com ara portes, finestres, marcs per a portes i finestres, bastidors, marquesines, reixes, reixats, murs, envans, plafons, cornises, claraboies, elements per a calefacció, ventilació, aire condicionat, desguàs, etc., i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema28120--Fabricació de tancaments metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3142--Tancaments metàl·lics: construcció de portes, finestres, etc., de perfils laminats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema354P6Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.