Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
34 Construcció de maquinària i material elèctric
TemaForma abreujada
CodiDescripció
34Construcció de maquinària i material elèctric
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema341Fabricació de fils i cables elèctrics
Tema342Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
Tema343Fabricació de piles i acumuladors
Tema344Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
Tema345Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema346Fabricació de llums i material d'enllumenat
Tema347Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema29P7Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema31P3Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema34--Construcció elèctrica i electrònica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema37P3Construcció de maquinària, aparells, accessoris i articles elèctrics
Tema38P6Construcció de material de transport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
09Material elèctric i electrònic