Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Serveis comunitaris i privats de sanejament de vies públiques (neteja de carrers, jardins, places, etc., de clavegueres i col·lectors; recollida i eliminació d'escombraries i deixalles; d'evacuació i depuració d'aigües residuals; de desinfecció, desinsectació i desratització, etc.) serveis de protecció i condicionament ambiental (contra sorolls, vibracions, contaminació, etc.) servei de bombers, socorrisme, auxili en carretera, administració de cementiris, etc.
No s'hi inclou els serveis de lluita contra plagues, fumigació, etc.
agrícoles (030).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema9211Serveis de sanejament de vies públiques, contra incendis i similars (serveis de les administracions públiques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
Tema9213Serveis de sanejament i similars (serveis destinats a la venda)
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema747P2Activitats industrials de neteja
Tema752P4Prestació pública de serveis a la comunitat en general
Tema900--Activitats de sanejament públic
Tema930P5Activitats diverses de serveis personals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema914--Bombers
Tema921--Serveis de vies públiques, serveis de desinfecció i serveis similars
Tema922--Administració de cementiris
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema920--Serveis de sanejament i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.