Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Construcció de màquines d'escriure, estenotípia i similars; calculadores, sumadores, màquines comptables, caixes registradores i similars; copiadores i reproductores de documents (llevat fotocopiadores); perforadores, verificadores i classificadores de fitxes, equips per al procés electrònic de dades, inclosa la seva instal·lació; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquestes màquines i la seva reparació.
No s'hi inclou la construcció de fotocopiadores (393), ni la reparació de màquines d'escriure i similars en tallers especialitzats i independents ( 679).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3300Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema300P2Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema725P2Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema330--Construcció de màquines d'oficina i de màquines i instal·lacions per al tractament de la informació
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema382--Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
16Maquinària d'oficina i instruments