Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
130 Refinació de petroli
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Refinació, en sentit estricte, del petroli, és a dir, el tractament per mitjà d'operacions físiques o mitjançant processos químics del petroli brut i les seves fraccions intermèdies, per obtenir els productes petroliers refinats i els seus subproductes, tant energètics (gasos no condensables, gasos liquats a pressió, gasolines, combustibles per a reactors d'aviació, querosè, gasoli i fuel, etc.) com els no energètics (dissolvents, naftes petroquímiques, olis minerals base per a fabricació, vaselines, parafines, asfalts sense tractar, cocs de petroli, etc.).
S'hi inclou les unitats diferents de les de la refinació del petroli, dedicades a la transformació i mescla de derivats no energètics d'aquest amb altres productes químics o substàncies, amb la finalitat d'obtenir olis i greixos lubrificants, olis, greixos i pastes de procés no lubrificants, asfalts tractats, etc., sempre que aquests productes continguin el 70 % o més en pes de matèria petroliera.
No s'hi inclou les unitats dedicades a la producció de productes petroquímics (251.1); a la distribució de productes petroliers (615.5, 632, 646 i 647.1), ni al transport de petroli o productes petroliers (724 i 732).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema1300Refinació de petroli
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema232--Refinació de petroli
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema140--Refinació de petroli
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema353--Refinació de petroli
Tema354--Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
01Carbó, petroli i gas