Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Extracció i preparació (trituració, mòlta, concentració, calcinació, etc.) de minerals metàl·lics no fèrrics com ara mercuri, plom, zinc, coure, estany, tungstè, titani, magnès, or, argent, platí, alumini, atimoni, bismut, cadmi, cobalt, crom, molibdè, niquel, tàntal, vanadi, etc.
No s'hi inclou l'extracció i preparació de minerals radioactius, urani i tori (140).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2120Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema132--Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema212--Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema230--Extracció de minerals metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
05Minerals i 1a. transformació del metall