Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català
35 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària, equip de transport i mobles
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

(les persianes metàl·liques figuren en l'agrupació 26)
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema351Fabricació d'articles de ferreteria, ferreria i fumisteria
Tema352Fabricació d'eines
Tema353Fabricació de recipients metàl·lics
Tema354Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura
Tema355Fabricació d'estris domèstics i articles d'oficina, metàl·lics
Tema356Fabricació d'articles derivats del filferro, de ferro, d'acer i de metalls no fèrrics
Tema357Indústries de recobriments metàl·lics (inclou el revestiment metàl·lic de toda classe d'objectes i l'acabament de superfícies metàl·liques)
Tema358Fabricació d'armes i enginys de foc
Tema359Fabricació d'altres productes metàl·lics
TemaCorrespondències CNAE-52 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema25P5Indústries químiques
Tema31P6Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32P3Construcció de maquinària i equips mecànics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.