Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
TemaForma abreujada
CodiDescripció
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema011Producció agrícola
Tema012Producció ramadera
Tema013Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema014Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
Tema015Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema01--Producció agrícola
Tema02--Producció ramadera
Tema03--Serveis agrícoles i ramaders
Tema04--Caça i repoblació cinegètica
Tema43P5Indústries tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*01P1Explotació de bestiar boví
Tema1*02P1Explotació de bestiar oví i cabrum
Tema1*03P1Explotació de bestiar porcí
Tema1*04P1Avicultura
Tema1*05P1Cuniculicultura
Tema1*06P1Altres explotacions ramaderes NCAA
Tema1*07P1Explotacions mixtes
Tema1*41P3Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema1*91P3Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers
Tema2*02P3Enginyers tècnics agrícoles i forestals. Tècnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars
Tema2*09P1Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema01--Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.