Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
51 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes
TemaForma abreujada
CodiDescripció
51Comerç engròs i intermediaris,llevat vehicles motor
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
-La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris (vegeu 51.1) com per compte propi (vegeu del 51.2 al 51.7).
Aclariment:desenvolupen aquestes activitats els comerciants a l'engròs, majoristes a petita escala, distribuïdors de productes industrials, exportadors, importadors, cooperatives de compra, compradors i cooperatives de comercialització de productes agraris, corredors, intermediaris.
Aquesta divisió comprèn també:
-Les manipulacions habituals del comerç a l'engròs per compte propi:
muntatge, classificació i agrupació de productes en grans partides, carregament, reenvasament i embotellament, redistribució en petites partides.
Aquesta divisió no comprèn:
-El comerç a l'engròs de vehicles, caravanes i motocicletes, i també la seva reparació i venda de recanvis i accessoris (vegeu 50).
-El lloguer de maquinària i equip sense operari, d'efectes personals i estris domèstics (vegeu 71).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema511Intermediaris del comerç
Tema512Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
Tema513Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
Tema514Comerç a l'engròs de productes de consum, diferents dels alimentaris
Tema515Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig
Tema516Comerç a l'engròs de maquinària i equips
Tema517Altres tipus de comerç a l'engròs
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema61P2Comerç a l'engròs
Tema62--Recuperació de productes
Tema63P2Intermediaris del comerç
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*61P3Comerç a l'engròs
Tema1*62P2Recuperació de productes
Tema1*63P2Intermediaris del comerç
Tema2*51P1Agents comercials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema51--Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.