Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
TemaForma abreujada
CodiDescripció
287Fabricació de productes metàl·lics, llevat mobles
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2871Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer
Tema2872Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Tema2873Fabricació de productes de filferro
Tema2874Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
Tema2875Fabricació d'altres productes metàl·lics
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema316P11Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema371P3Construcció naval
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*316P6Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema287--Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
17Productes metàl·lics
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
16Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
38Eines i altres productes metàl·lics