Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
0990 Altres activitats de suport a les indústries extractives
TemaForma abreujada
CodiDescripció
0990Altres activitats suport indústries extractives
TemaNota explicativa

Aquesta classe comprèn:
- Les activitats dels serveis prestats per compte d'altri a les indústries extractives incloses en les divisions 05, 07 i 08:
  o Els serveis de prospecció, per exemple, els mètodes de prospecció tradicionals com ara les observacions geològiques en possibles emplaçaments.
  o Els serveis de drenatge i bombament prestats per compte d'altri.
  o Les perforacions i els sondatges.
  o Les activitats de voladura de pedreres (febrer 2017).

Aquesta classe no comprèn:
- Les explotacions de mines i pedreres dutes a terme per compte d'altri (vegeu 05, 07 i 08).
- La reparació especialitzada de maquinària minera (vegeu 3312).
- Els serveis d'estudis geofísics prestats per compte d'altri (vegeu 7112).

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1010P3Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Tema1020P3Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema1030P3Extracció i aglomeració de torba
Tema1200P2Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema1310P2Extracció de minerals de ferro
Tema1320P2Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
Tema1411P2Extracció de pedra ornamental i per a la construcció
Tema1412P2Extracció de pedra calcària, guix i creta
Tema1413P2Extracció de pissarres
Tema1421P2Extracció de graves i sorres
Tema1422P2Extracció d'argila i caolí
Tema1430P2Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Tema1440P3Producció de sal
Tema1450P2Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema0990--Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema0990--Support activities for other mining and quarrying
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.