Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
TemaForma abreujada
CodiDescripció
24Metal·lúrgia
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La fosa o l'afinament de metalls ferris i no ferris a partir dels minerals, lingots o ferralla mitjançant tècniques electrometal·lúrgiques i altres tècniques metal·lúrgiques de tractament.

Aquesta divisió comprèn també:
- La fabricació d'aliatges metàl·lics i superaliatges mitjançant la introducció d'altres elements químics a metalls purs.

Nota: el resultat de la fosa i l'afinament, normalment, en forma de lingots, s'utilitza en les operacions de laminatge, estiratge i extrusió amb la finalitat de fabricar xapes, fleixos, barres, barretes o filferro, i, en forma liquada, per fer peces foses i altres productes metàl·lics bàsics.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema241Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema242Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
Tema243Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer
Tema244Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris
Tema245Fosa de metalls
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema23P5Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Tema27P2Metal·lúrgia
Tema28P6Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema24--Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema24--Manufacture of basic metals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
11Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia