Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
TemaForma abreujada
CodiDescripció
33Reparació i instal·lació maquinària i equips
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La reparació especialitzada de béns produïts en el sector manufacturer amb l'objectiu de procurar que la maquinària, els equips i altres productes tornin a funcionar.
- Els serveis de manteniment general o rutinari dels productes per garantir el funcionament eficaç i evitar les avaries i les reparacions innecessàries.
- La instal·lació especialitzada de maquinària.

Nota: una part substancial de les reparacions les duen a terme els mateixos fabricants de la maquinària, equips i productes. En aquest cas, la classificació de les unitats dedicades a reparació i fabricació es duu a terme d'acord amb el principi de valor afegit, que assigna aquestes activitats combinades a la fabricació d'articles. El mateix principi s'aplica a l'activitat combinada de comerç i reparació. La reconstrucció de maquinària i equips es considera fabricació.

Aquesta divisió no comprèn:
- La instal·lació d'equips que constitueix una part integral d'edificis o estructures similars, com ara la instal·lació del cablatge elèctric, escales mecàniques o sistemes d'aire condicionat, es classifica com a construcció (vegeu 43).
- La neteja de maquinària industrial (vegeu 8122).
- La reparació i el manteniment d'ordinadors i equips de comunicació (vegeu 951).
- La reparació i el manteniment d'articles utilitzats com a béns de capital i com a béns de consum acostuma a classificar-se com a reparació i manteniment d'efectes domèstics, per exemple, la reparació de mobiliari d'oficina i domèstic (vegeu 9524).

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema331Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema332Instal·lació de maquinària i equips industrials
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema17P4Indústries tèxtils
Tema20P3Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Tema28P6Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Tema29P8Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema30P3Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema31P7Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema32P4Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema34P3Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35P4Fabricació d'altres materials de transport
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Tema72P7Activitats informàtiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema33--Reparación e instalación de maquinaria y equipo
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema33--Repair and installation of machinery and equipment
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
14Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips