PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2014 Altres productes bàsics de química orgànica
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema201411Hidrocarburs acíclics
Tema201412Hidrocarburs cíclics
Tema201413Derivats clorats d'hidrocarburs acíclics
Tema201414Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats d'hidrocarburs, halogenats o no
Tema201419Altres derivats d'hidrocarburs
Tema201421Alcohols grassos industrials: làuric, cetílic, esteàric, oleic, etc. (amb una puresa < al 90% en estat sec)
Tema201422Alcohols monohídrics
Tema201423Diols, polialcohols, alcohols cíclics i els derivats
Tema201424Fenols, fenols-alcohols i els derivats
Tema201431Àcids grassos monocarboxílics industrials; olis grassos industrial procedents de la refinació
Tema201432Àcids monocarboxílics acíclics saturats i els derivats
Tema201433Àcids monocarboxílics no saturats, policarboxílics acíclics ciclànics, ciclènics i cicloterpènics i els derivats
Tema201434Àcids policarboxílics i carboxílics aromàtics amb funcions oxigenades addicionals, i els derivats, excepte l'àcid salicílic i amb les sals
Tema201441Compostos amb funció amina
Tema201442Compostos aminats amb funció oxigenada, excepte la lisina i l'àcid glutàmic
Tema201443Ureïnes, compostos de funció carboxamida, compostos de funció nitril i els derivats
Tema201444Compostos amb altres funcions nitrogenades
Tema201451Compostos orgànics del sofre i altres compostos orgànics i inorgànics
Tema201452Compostos heterocíclics ncaa, àcids nucleics amb les sals
Tema201453Èsters d'àcids fosfòrics i èsters d'altres àcids inorgànics, excepte els halogenurs d'hidrogen amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats i les sals
Tema201461Compostos amb funció aldehid
Tema201462Compostos amb funció cetona i quinona
Tema201463Èters, peròxids orgànics, epòxids, acetals i semiacetals i els derivats
Tema201464Enzims i altres compostos orgànics ncaa
Tema201471Derivats de productes vegetals o de resina
Tema201472Carbó vegetal inclòs l'aglomerat i el de peles o pinyols de fruites
Tema201473Olis i altres productes de la destil·lació del quitrà d'hulla a alta temperatura i productes similars
Tema201474Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic >= al 80% volum (destil·lat i rectificat) (exclòs l'impost de l'alcohol)
Tema201475Alcohol etílic o altres alcohols desnaturalitzats, de qualsevol graduació (producció agrícola i sintètica)
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2014--Altres productes bàsics de química orgànica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2014--Altres productes bàsics de química orgànica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: