NC 2006 (ca) Nomenclatura combinada 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1719/2005 de la Comissió de 27 d'octubre de 2005
2006
Català
2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament. Fins al 31 de desembre de 1995 també s'incloïa: àcids nucleics amb les sals
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema293311Fenazona (antipirina) amb els derivats
Tema293319Compostos amb un cicle pirazole -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte fenazona (antipirina) amb els derivats
Tema293321Hidantoïna amb els derivats
Tema293329Compostos amb un cicle imidazol -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte hidantoïna amb els derivats
Tema293331Piridina amb les sals
Tema293332Piperidina amb les sals
Tema293333Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI), ketobemidona (DCI), difenoxilat (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocina (DCI), meperidina (petidina) (DCI), intermedi A de la petidina (DCI), pipradol (DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI) i trimeperidina (DCI), amb les sals
Tema293339Compostos amb un cicle piridina -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte piridina i piperidina amb les sals. Fins al 31 de desembre de 1995: únicament s'exceptuava la piridina
Tema293341Levorfanol (DCI) amb les sals
Tema293349Compostos amb una estructura amb cicles de quinolina o isoquinolina -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions, excepte levorfanol (DCI) amb les sals
Tema293352Àcid barbitúric (malonilurea) amb les sals
Tema293353Al·lobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butabarbital, ciclobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) i vinilbital (DCI), amb les sals
Tema293354Altres derivats de l'àcid barbitúric (malonilurea) amb les sals
Tema293355Loprazolam(DCI), mecloqualona (DCI), metaqualona (DCI), zipeprol (DCI) amb les sals
Tema293359Compostos amb un cicle pirimidina -fins i tot hidrogenat- o piperazina, i àcids nucleics amb les sals, excepte àcid barbitúric (malonilurea) amb els derivats, amb les sals
Tema293361Melamina
Tema293369Compostos amb un cicle triazina -fins i tot hidrogenat- sense condensar, excepte melamina
Tema2933716-Hexanolactama (èpsilon caprolactama)
Tema293372Clobazam (DCI) i metipriló (DCI)
Tema293379Altres lactames, excepte 6-hexanolactama (èpsilon caprolactama), clobazam (DCI) i metiprilona (DCI). Fins al 31 de desembre del 2001 Lactames, excepte 6-hexanolactama (èpsilon caprolactama)
Tema293391Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clorodiazepòxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat d'etil (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerona (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) i triazolam (DCI), amb les sals
Tema293399Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament, excepte els compostos amb cicle de pirazol, imidazol, piridina o triazina -fins i tot hidrogenats- sense condensar, compostos amb cicle de quinoleïna o isoquinoleïna -fins i tot hidrogenats- sense altres condensacions, compostos amb cicle de pirimidina -fins i tot hidrogenat- o piperazina; lactames
TemaCorrespondències NC 2006 (ca)

Aquesta classificació no disposa de correspondències.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: