Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1031/2008 de la Comissió de 19 de setembre de 2008
2009
Català
030349 Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets, tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares) i bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema03034931Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades senceres destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares), bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyina vermella (Thunnus thynnus), tonyina blava (Thunnus thynnus) i tonyina del sud (Thunnus maccoyii) i, fetges, ous i llets
Tema03034933Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades sense vísceres i sense brànquies destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares), bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyina vermella (Thunnus thynnus), tonyina blava (Thunnus thynnus) i tonyina del sud (Thunnus maccoyii) i, fetges, ous i llets
Tema03034939Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades presentades d'altres maneres per exemple sense cap destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares), bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyina vermella (Thunnus thynnus), tonyina blava (Thunnus thynnus) i tonyina del sud (Thunnus maccoyii), fetges, ous i llets, i senceres i sense vísceres i sense brànquies
Tema03034980Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades, excepte tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares), bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyina vermella (Thunnus thynnus), tonyina blava (Thunnus thynnus) i tonyina del sud (Thunnus maccoyii) i de les destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604
TemaCorrespondències NC 2009 (ca)

Aquesta classificació no disposa de correspondències.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.