Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Inversió estrangera T2/2018 -16%
Activitat del sector serveis 07/2018 6%
Volum de negoci de productes industrials 07/2018 6%
Comandes de productes industrials 07/2018 5,1%
Competitivitat indústria (T1/1999=100) T1/2018 105,7
Migracions externes 2017 18,2%