Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Activitat del sector serveis 11/2018 5,2%
Volum de negoci de productes industrials 11/2018 -1,7%
Comandes de productes industrials 11/2018 1,7%
Clima empresarial T4/2018 11,1
Confiança empresarial T1/2019 -0,2%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 12/2018 61,6%