Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data obertura) 10/2018 83,2%
Passatgers als aeroports 10/2018 8%
Facturació d'energia elèctrica 10/2018 6,5%
Producció industrial 09/2018 -1,5%
Mercaderies als ports 09/2018 -9,8%
Pernoctacions en turisme rural T3/2018 0,1%