Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC. 2018
PIBC: Producte interior brut territorial
Valor afegir brut per branques d'activitat2015
2016
Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: