Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURCAT MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURCAT. 2017
iCalendar
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T1/2017
T2/2017
T3/2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: