Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: AFI

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: AFI. 2019
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020