Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ATURP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ATURP. 2019
ATURP: Estadística de prestacions per atur
2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020