Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: BIB

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: BIB. 2019
BIB: Enquesta de biblioteques
Desembre2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020