Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: CLEM

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: CLEM. 2019
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2018
T1/2019
JunyPanel d'opinió sobre qüestions d'actualitatT4/2018
T2/2019
JuliolPanel d'opinió sobre qüestions d'actualitatT1/2019
T3/2019
OctubrePanel d'opinió sobre qüestions d'actualitatT2/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020