Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: COMEST

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: COMEST. 2019
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2018
11/2018
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
DesembreDades definitives2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020