Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: COMTEC

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: COMTEC. 2019
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2018
Dades provisionals2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
DesembreDades definitives2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020