Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: DEF

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: DEF. 2019
DEF: Estadística de defuncions
2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020