Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EAES

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EAES. 2019
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
Juliol2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020