Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EAS

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EAS. 2019
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
Novembre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020